Сканиране на IP порт

Порт за сканиране от Сървър (172.16.5.201) до IP 3.215.190.193. Принтерен скенер е приложение, предназначено да сондира сървър или хост за отворени портове.

📱 Вход

Изчакайте 60 секунди, след като представя.

В компютърните мрежи портът е крайна точка за комуникация. На софтуерно ниво, в рамките на операционна система, портът е логическа конструкция, която идентифицира конкретен процес или вид мрежова услуга. Портовете се идентифицират за всеки протокол и комбинация от адреси чрез 16-битови неподписани числа, обикновено известни като номер на порта. Най-често срещаните протоколи, които използват номера на портове, са протоколът за контрол на предаването (TCP) и протоколът User Datagram Protocol (UDP). Nmap (Network Mapper) е безплатен и с отворен код мрежов скенер, създаден от Гордън Лион (известен още с псевдонима си Фьодор Васкович). Nmap се използва за откриване на хостове и услуги в компютърна мрежа чрез изпращане на пакети и анализ на отговорите. Сканиране на IP порт

Уикипедия : Мрежов порт(bg)

Мрежовият порт е софтуерна абстракция служеща за определяне на различните крайни точки на комуникационните канали в рамките на един хост. Мрежовият адрес, заедно с порта, идентифицира крайната точка на един комуникационен канал в рамките на една мрежа и се нарича транспортен адрес (по OSI модела). Сборът от мрежовите адреси и портове (по един за хост) на два комуникиращи помежду си хоста, идентифицира еднозначно комуникационния канал помежду им и се нарича мрежов цокъл (или сокет). Два хоста могат да имат повече от един комуникационен канал помежду си; в този случай, комуникационните канали се различават с поне по един от портовете си. Мрежовият порт, в най-общи линии, може да се разглежда като софтуерна аналогия на хардуерния порт. В тази аналогия, портът може да се разглежда като място на контакт между комуникиращи си процеси. Отделният порт на един хост се идентифицира с число наречено номер на порт. Това число присъства в заглавието на съобщения на протоколи от транспортния слой. Такива протоколи са TCP, UDP, DCCP, SCTP. Протоколът ISO-TP използва подобен идентификатор – транспортен префикс.🔗 Мрежов порт ( bg )
🌐: منفذ (شبكات), Síťový port, Ip-port, Port (Protokoll), Port (computer networking), Puerto de red, درگاه (شبکه‌های رایانه‌ای), Portti (tietoliikenne), Port (logiciel), פורט (תקשורת), Porta (jaringan komputer), Porta (reti), ポート (コンピュータネットワーク), 포트 (컴퓨터 네트워킹), Port protokołu, Porta (redes de computadores), Port (rețea), Порт (компьютерные сети), Port (datorteknik), Port (ağ), Порт протоколу, 通訊埠,

Уикипедия : Nmap(bg)

Nmap (Network Mapper) е порт-скенер с отворен код създаден от Гордън Лайън. Използва се за откриване на хостове и активни услуги в компютърна мрежа.🔗 Nmap ( bg )
🌐: إن ماب, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, ان‌مپ, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap,

📚 Коментар

Езици