Сканиране на IP порт

Порт за сканиране от Сървър (172.16.5.201) до IP 213.188.76.191. Принтерен скенер е приложение, предназначено да сондира сървър или хост за отворени портове.

📱 Вход


Loading...

Изчакайте 60 секунди, след като представя.

В компютърните мрежи портът е комуникационна крайна точка. На ниво софтуер, в рамките на една операционна система, портът е логическа конструкция, която идентифицира конкретен процес или тип мрежова услуга. Портовете се идентифицират за всеки протокол и комбинация от адреси чрез 16-битови неподписани числа, известни като номер на порт. Най-често срещаните протоколи, които използват номера на портове, са протоколът за контрол на предаването (TCP) и протоколът за потребителска дейтаграма (UDP). Nmap (Network Mapper) е безплатен мрежов скенер с отворен код, създаден от Гордън Лион (известен също с псевдонима си Фьодор Васкович). Nmap се използва за откриване на хостове и услуги в компютърна мрежа чрез изпращане на пакети и анализиране на отговорите.

Какво е сканиране на портове?

Сканирането на портове е техника за мрежово разузнаване, предназначена да идентифицира кои портове са отворени на компютъра. Освен това скенерите на портове могат също така да идентифицират приложения, слушащи конкретни портове и операционната система на хоста, и да реагират на трафика по специфични начини. Например HTTP използва порт 80, DNS използва порт 53, а SSH използва порт 22.

Какви са резултатите от сканирането на портове?

Резултатите от сканирането на портове разкриват състоянието на мрежата или сървъра. Има три категории, които могат да опишат резултатите от сканирането на портове: отворен порт, затворен порт и филтриран порт.

Отворен порт: Отворен порт показва, че целевият сървър или мрежа активно приема връзки или дейтаграми и е отговорил на прослушващ пакет. Той също така показва, че услугите, използвани за сканиране (обикновено TCP или UDP), също се използват.

Затворен порт: Затворен порт означава, че сървърът или мрежата са получили заявката, но няма услуга, която да „слуша“ на този порт. Затворен порт все още е достъпен и може да се използва, за да покаже, че хостът е на IP адреса. ИТ администраторите все още трябва да наблюдават затворените портове, тъй като те могат да се променят на отворени и потенциално да създадат уязвимост. Те също трябва да бъдат блокирани със защитни стени, където стават "филтрирани" портове.

Филтриран порт: Филтрираният порт показва, че е изпратен пакет със заявка, но хостът не е отговорил или слушал. Това обикновено означава, че пакетът на заявката е филтриран или блокиран от защитната стена. Ако пакетът не достигне дестинацията, нападателят не може да намери повече информация. Филтрираният порт обикновено отговаря със съобщение за грешка като „Невъзможен достъп до целта“ или „Няма комуникация“.

Сканиране на IP порт

Уикипедия : Мрежов порт(bg)

Мрежовият порт е софтуерна абстракция служеща за определяне на различните крайни точки на комуникационните канали в рамките на един хост. Мрежовият адрес, заедно с порта, идентифицира крайната точка на един комуникационен канал в рамките на една мрежа и се нарича транспортен адрес (по OSI модела). Сборът от мрежовите адреси и портове (по един за хост) на два комуникиращи помежду си хоста, идентифицира еднозначно комуникационния канал помежду им и се нарича мрежов цокъл (или сокет). Два хоста могат да имат повече от един комуникационен канал помежду си; в този случай, комуникационните канали се различават с поне по един от портовете си. Мрежовият порт, в най-общи линии, може да се разглежда като софтуерна аналогия на хардуерния порт. В тази аналогия, портът може да се разглежда като място на контакт между комуникиращи си процеси. Отделният порт на един хост се идентифицира с число наречено номер на порт. Това число присъства в заглавието на съобщения на протоколи от транспортния слой. Такива протоколи са TCP, UDP, DCCP, SCTP. Протоколът ISO-TP използва подобен идентификатор – транспортен префикс.🔗 Мрежов порт ( bg )
🌐: منفذ (شبكات), Síťový port, Ip-port, Port (Protokoll), Port (computer networking), Puerto de red, درگاه (شبکه‌های رایانه‌ای), Portti (tietoliikenne), Port (logiciel), פורט (תקשורת), Porta (jaringan komputer), Porta (reti), ポート (コンピュータネットワーク), 포트 (컴퓨터 네트워킹), Port protokołu, Porta (redes de computadores), Port (rețea), Порт (компьютерные сети), Port (datorteknik), Port (ağ), Порт протоколу, 通訊埠,

Уикипедия : Nmap(bg)

Nmap (Network Mapper) е порт-скенер с отворен код създаден от Гордън Лайън. Използва се за откриване на хостове и активни услуги в компютърна мрежа.🔗 Nmap ( bg )
🌐: إن ماب, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, ان‌مپ, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap,

📚 Коментар

Езици