Потребителска статистика

Ето статистиката за потребителите, ако искате да видите глобалните данни, можете да разгледате списъка с големи данни

Държава/Регион

Държава/Регион

Държава/Регион | ipshu.com Китай: 47.00% Япония: 5.00% Южна Корея: 3.00% Германия: 3.00% Руски: 3.00% Китай: 47.00% Япония: 5.00% Южна Корея: 3.00% Германия: 3.00% Руски: 3.00% Китай Япония Южна Корея Германия Руски 47.00% 5.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Пол на потребителя

Пол на потребителя | ipshu.com Женски пол: 33.00% Мъжки: 67.00% Женски пол: 33.00% Женски полЖенски пол: 33.00% Мъжки: 67.00% МъжкиМъжки: 67.00%

Потребителска възрастова група

Потребителска възрастова група | ipshu.com 18-24: 29.00% 25-34: 28.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24: 29.00% 25-34: 28.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 29.00% 28.00% 19.00% 12.00% 7.00%

Език

Език | ipshu.com Китайски, опростен: 47.00% Английски: 12.00% Японски: 5.00% Китайски, традиционен: 4.00% Руски: 4.00% Китайски, опростен: 47.00% Английски: 12.00% Японски: 5.00% Китайски, традиционен: 4.00% Руски: 4.00% Китайски, опростен Английски Японски Китайски, традиционен Руски 47.00% 12.00% 5.00% 4.00% 4.00%

Браузър

Браузър | ipshu.com Chrome: 46.00% Edge: 25.00% Safari: 11.00% Android Webview: 6.00% Firefox: 3.00% Chrome: 46.00% Edge: 25.00% Safari: 11.00% Android Webview: 6.00% Firefox: 3.00% Chrome Edge Safari Android Webview Firefox 46.00% 25.00% 11.00% 6.00% 3.00%

Резолюция на екрана

Резолюция на екрана | ipshu.com 1024x768: 64.00% 1200x1366: 8.00% 1024x1366: 3.00% 1093x615: 2.00% 1098x618: 1.00% 1024x768: 64.00% 1200x1366: 8.00% 1024x1366: 3.00% 1093x615: 2.00% 1098x618: 1.00% 1024x768 1200x1366 1024x1366 1093x615 1098x618 64.00% 8.00% 3.00% 2.00% 1.00%

Брандиране на мобилни устройства

Брандиране на мобилни устройства | ipshu.com Apple: 28.00% Huawei: 14.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple: 28.00% Huawei: 14.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple Huawei Samsung Xiaomi OPPO 28.00% 14.00% 13.00% 10.00% 10.00%

Операционна система

Операционна система | ipshu.com Windows: 48.00% Android: 35.00% iOS: 14.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows: 48.00% Android: 35.00% iOS: 14.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows Android iOS Macintosh Linux 48.00% 35.00% 14.00% 2.00% 1.00%

Категория на устройството

Категория на устройството | ipshu.com Таблетка: 1.00% Подвижен: 48.00% работен плот: 51.00% Таблетка: 1.00% ТаблеткаТаблетка: 1.00% Подвижен: 48.00% ПодвиженПодвижен: 48.00% работен плот: 51.00% работен плотработен плот: 51.00%

📚 Коментар

Езици