Следа Маршрут: 112.114.105.72

Следа Маршрут от Сървър (172.16.5.201) до IP 112.114.105.72. Traceroute е диагностичен инструмент за компютърна мрежа за показване на маршрута (пътя) и измерване на транзитните закъснения на пакети в мрежата на интернет протоколите (IP).

📱 Вход


Loading...

При изчисляването, traceroute и tracert са диагностични команди за компютърна мрежа за показване на възможни маршрути (пътища) и измерване на транзитните закъснения на пакети през мрежа от Интернет протокол (IP). Историята на маршрута се записва като време за обръщане на пакетите, получени от всеки следващ хост (отдалечен възел) в маршрута (пътя); сумата от средните времена във всеки хоп е мярка за общото време, прекарано за установяване на връзката. Traceroute продължава, освен ако всички (обикновено три) изпратени пакета са загубени повече от два пъти; тогава връзката се губи и маршрутът не може да бъде оценен. Ping, от друга страна, изчислява само крайните времена за обратно пътуване от точката на местоназначение.Trace Route

Уикипедия : Traceroute(bg)

Traceroute е метод за намиране на пътя, по който преминава информационен пакет от едно място на друго през комуникационни рутери посредством протокола TCP/IP. Той съществува като софтуер в повечето операционни системи с възможност за работа в мрежа.🔗 Traceroute ( bg )
🌐: تتبع المسار, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, تریس روت, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute,

📚 Коментар

Езици