Име на хоста

Име на хоста от Сървър (172.16.5.201) за IP 45.95.75.46. Имената на хостове може да са добавили името на Domain Name System (DNS) домейн, отделен от специфичния за хоста етикет с период ("точка"). Във втората форма името на хоста се нарича име на домейн.

📱 Вход

 

Какво е името на хоста?

В компютърните мрежи име на хост (архаично име на възел) е етикет, който се присвоява на устройство, свързано към компютърна мрежа, и който се използва за идентифициране на устройството в различни форми на електронна комуникация, като например World Wide Web.

Името на хоста обикновено има две форми. Едното е потребителското име, то може да бъде просто съставено от една дума или фраза, или структурирано име. Друг се използва за компютри за достъп до Интернет, който е отделен от специфичния за хоста етикет с точка („точка“), за да се образува пълно квалифицирано име на домейн (FQDN). Имената на хостове, които включват DNS домейни, често се съхраняват в системата за имена на домейни заедно с IP адресите на хоста, който представляват, с цел съпоставяне на името на хост към адрес или обратния процес.

Защо трябва да задам име на хост за моя компютър?

Името на хоста на компютъра е името, което той работи в мрежата. Задаването на име на хост за компютъра може да разграничи този компютър от други устройства в LAN, така че да е по-лесно да намерите съответното устройство при достъп едно до друго. Все пак трябва да се отбележи, че името на хоста на компютъра може да се променя свободно.

Как да проверя името на хоста на моя компютър?

Метод 1: Вижте името на хоста на компютъра от системата и сигурността

 • Отворете контролния панел, изберете Система и сигурност и го отворете.
 • Щракнете върху Преглед на името на компютъра под Система.
 • Можете да видите името на този компютър от System Information.

Метод 2: Използвайте командата, за да видите името на хоста на компютъра

 • Потърсете cmd в полето за търсене на Windows или натиснете Win+R и въведете cmd, за да отворите командния ред.
 • Въведете име на хост в командния ред и след това натиснете Enter, за да видите името на хоста.
  Или въведете ipconfig/all в командния ред и натиснете Enter, за да видите името на хоста.

Как да променя името на хоста на моя компютър?

 • Отворете контролния панел, изберете Система и сигурност и го отворете.
 • Щракнете върху Преглед на името на компютъра под Система.
 • Щракнете върху Преименуване на този компютър под Системна информация, за да отворите нов прозорец.
 • Въведете ново име на компютър и след това щракнете върху Напред, за да рестартирате компютъра, всичко е готово.
ping IP

Уикипедия : Hostname(en)

In computer networking, a hostname (archaically nodename) is a label that is assigned to a device connected to a computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication, such as the World Wide Web. Hostnames may be simple names consisting of a single word or phrase, or they may be structured. Each hostname usually has at least one numeric network address associated with it for routing packets for performance and other reasons.

Internet hostnames may have appended the name of a Domain Name System (DNS) domain, separated from the host-specific label by a period ("dot"). In the latter form, a hostname is also called a domain name. If the domain name is completely specified, including a top-level domain of the Internet, then the hostname is said to be a fully qualified domain name (FQDN). Hostnames that include DNS domains are often stored in the Domain Name System together with the IP addresses of the host they represent for the purpose of mapping the hostname to an address, or the reverse process.

Internet hostnames

...🔗 Hostname ( en )
🌐: اسم المضيف, Hostname, Nombre de equipo, نام میزبان, Nom d'hôte, Állomásnév, Nama hos, Hostname, ホスト名, 호스트명, Nama hos, Sunucu adı, Ім'я хоста, 主機名稱,

📚 Коментар

Езици