What is an IP address?

IP адресът се отнася до Адреса на интернет протокола, а IP адресът е съкращение. IP адресът е унифициран адресен формат, осигурен от IP протокола. Той присвоява логически адрес на всяка мрежа и всеки хост в Интернет, за да защити разликата във физическите адреси.

IP адресът се използва за предоставяне на номер на компютър (или смартфон) в Интернет. Често е всеки да има IP адрес на всеки мрежов компютър, за да комуникира правилно. Можем да сравним "персонален компютър" с "един телефон", след това "IP адрес" е еквивалентен на "телефонен номер", а маршрутизаторът в Интернет е еквивалентен на "програмирания превключвател" на телекомуникационното бюро.

Концепцията за IP адресите: IP адресите са в основата на нашата TCP / IP комуникация (интернет протокол) и всеки компютър, свързан към мрежата, трябва да има IP адрес. IPv4 IP адресът, който понастоящем използваме, е 32-битов и обикновено се разделя на 4 "8-битови двоични числа" (т.е. 4 байта). IP адресът обикновено се изразява под формата на (abcd) в "точка-десетичен", където a, b, c и d са десетични цели числа между 0 и 255. Пример: IP адресът на десетичната точка (100.4.5.6) всъщност е 32-битово двоично число (01100100.00000100.00000101.00000110).

Формат на IP адреса: IP адрес = мрежов адрес + адрес на хост или IP адрес = адрес на хост + адрес на подмрежа + адрес на хост. Един прост IP адрес всъщност съдържа две важни части от информацията: мрежовият адрес и адреса на хост.

Общите IP адреси са разделени на две категории: IPv4 и IPv6. IPV4 използва 32-битова дължина на адреса, която има 4 сегмента, всеки сегмент не надвишава 255 и IPv6 използва 128-битова дължина на адреса.

IP адресите се класифицират в пет типа според идентификатора на мрежата: A / B / C / D / E.

1. Клас А: Този клас се използва за много големи мрежи. IP адресът от 1 до 126 в първия октет принадлежи към тази група;
2. Клас B: Този клас се използва за мрежи със средни размери. IP адресът от 128 до 191 в първия октет принадлежи към тази група;
3. Клас С: Този клас се използва за малки и средни мрежи. IP адресът от 192 до 223 в първия октет принадлежи към тази група;
4. Клас D: Този клас се използва за многоканабиране. Първата до третата цифра е 1, а четвъртата цифра е 0.
5. Клас E: Този клас е само за експериментални цели. То е много подобно на Клас D. Първите до третите бита имат стойност 1. Единствената разлика е, че четвъртата им стойност е също 1.

Езици