Какъв е смисълът на IP администратора whois информация?

What is the meaning of IP administrator whois information?

Администраторската заявка за IP съдържа следната информация, както е описано в:

● Цифрово кодиране в интернет: ресурси от обхвата на IP адреси, разпределени от органа за присвоени номера на Интернет (IANA);
● Име на мрежата: име на китайската публична компютърна интернет, например: CHINANET-HB;
● Описание: Подробно наименование на името на мрежата, например: CHINANET-HB, т.е. провинция CHINANET в провинция Хубей; и информация за доставчика на мрежата, като адрес, държава;
● Държава: показаният тук код на държавата, като например Китай, е показан като КН;
● Администраторски контакт: Административен код за връзка
● Технически контакт: Код за контакт на техник
● Поддръжник: Кода на поддържащия
● Подчинен поддръжник: подчинен код на администратора
● Маршрутизатор: Код на маршрута на поддържащия
● Състояние: IP статус
● Източник: Управление на ресурсите за разпределяне и управление на IP адресите, като например APNIC
● Отговорник на екипа за поддръжка на екипа: Кода на отбора
● Модифициран: Свържете се с пощенската кутия, за да промените записа

● Екип за реагиране при инциденти: Код на екипа за отговор при инциденти
● Адрес: Адрес за връзка
● Имейл: Имейл за връзка
● Имейл на жалбата за злоупотреба: имейл за жалби
● Администраторски контакт: Код за връзка с администратора
● Технически контакт: Код за контакт на техник
● Упълномощаване: Разрешение
● Поддръжник: Кода на поддържащия
● Модифициран: Свържете се с пощенската кутия, за да промените записа
● Източник: Управление на ресурсите за разпределяне и управление на IP адресите, като например APNIC

● Роля: Интернет администратор
● Адрес: Адресна информация за администратора
● Държава: Код на държавата
● Телефонен номер: Номер за връзка с администратора
● Факс номер: Администраторът се свързва с факса
● Имейл: Адрес за връзка с администратора
● Администраторски контакт: Административен код за връзка
● Технически контакт: Код за контакт на техник
● Управление на мрежовия информационен център: Код за управление на мрежовия информационен център
● Notification: Пощенската кутия на известието
● Поддръжник: Кода на поддържащия
● Модифициран: Свържете се с пощенската кутия, за да промените записа
● Източник: Управление на ресурсите за разпределяне и управление на IP адресите, като например APNIC

● Лични: Host Host
● Мрежов информационен център - Управление: Код на центъра за управление
● Имейл: Имейл за връзка
● Адрес: Адрес за връзка
● Телефонен номер: номер на контакта
● Факс номер: Свържете се с факса
● Държава: Код на държавата
● Модифициран: Свържете се с пощенската кутия, за да промените записа
● Поддръжник: Кода на поддържащия
● Източник: Управление на ресурсите за разпределяне и управление на IP адресите, като например APNIC

📚 Коментар

Езици