Списък с IP адреси: 88.0.0.* (88.0.0.0 - 88.0.0.254)

Това е списъкът с IP адреси, където първият байт е 88, вторият байт е 0, третият байт е 0, а четвъртият байт е между 0 - 255. 88.0.0.* (88.0.0.0 - 88.0.0.255).

Този списък с IP адреси съдържа 256 IP адреса. Нека вземем един от IP адресите 88.0.0.1 като пример за описание на свойствата на този IP:

Първи пример за IP адрес

Но това е само пример за един от IP адресите. Това не означава, че всички IP адреси в този списък имат еднакви свойства. Ако трябва да знаете други IP адреси и по-подробна информация за IP адреса, моля, щракнете върху заглавната връзка.

IPv4: 88.0.0 Network Class, Net ID, Host ID Описание на IP адреса в двоичен, десетичен и шестнадесетичен Описание на IP адрес клас A/B/C/D/E и ID на мрежата, Host ID

Съдържание:

1. Първи пример за IP адрес

IP:88.0.0 Таблица за икона / изображение

88.0.0.1 е публичен IP адрес, потребителят се намира на адрес Valladolid, Castilla y Leon, Испания, целта му е Стационарна Телефонна ISP/Мобилен Интернет Доставчик, а типът е Широколентов/Кабел/Влакно. Повече подробности: 88.0.0.1.

🔝 Върнете се в началото

2. Списък с IP адреси от клас A

IP адрес от клас А означава: в четиричастния номер на IP адреса (например: байт 1.байт 2.байт 3.байт 4), първият номер на част (байт 1) е номерът на мрежата, останалите три части числата (байт 2.байт 3.байт 4) са номерът на локалния компютър.

Ако IP адресът се изрази в двоичен код, IP адресът клас A се състои от 1-байтов мрежов адрес и 3-байтов хост адрес, а най-високият бит на мрежовия адрес трябва да бъде '0'.

Диапазон на IP адреси клас A: 1.0.0.0 ~ 127.255.255.255, наличен диапазон на IP адреси: 1.0.0.1 ~ 127.255.255.254.

Дължината на мрежовия идентификатор в IP адрес на клас A е 7 бита, а дължината на идентификатора на хоста е 24 бита. Броят на мрежовите адреси от клас А е сравнително малък (2 ^ 7 - 2 = 126), което може да се използва за повече от 160 милиона хостове на големи мрежи (2 ^ 24 - 2 = 16 777 214).

Ако трябва да знаете повече за частите с IP адреси от клас A, можете да щракнете върху връзката заглавие в списъка с IP адреси на клас A.

🔝 Върнете се в началото

3. Пример за последен IP адрес

IP:88.0.0.255 Таблица за икона / изображение

88.0.0.255 е публичен IP адрес, потребителят се намира на адрес Valladolid, Castilla y Leon, Испания, целта му е Стационарна Телефонна ISP/Мобилен Интернет Доставчик, а типът е Широколентов/Кабел/Влакно. Повече подробности: 88.0.0.255.

🔝 Върнете се в началото

Езици