Това е списъкът с IP адреси, където първият байт е 192, вторият байт е между 0 - 255, а третият и четвъртият байт могат да бъдат променени (звездичката по-долу), изразена като 192.*.*.* (192.0.0.0 - 192.255.255.255).

Този списък с IP адреси съдържа 256 * 256 * 256 = 16 777 216 IP адреси. Нека вземем един от IP адресите 192.1.1.1 като пример за описание на свойствата на този IP:

192.1.1.1 е публичен IP адрес, потребителят се намира на адрес Cambridge, Massachusetts, United States of America, целта му е Търговски, а типът е Компания/T1. Повече подробности: 192.1.1.1.

Но това е само пример за един от IP адресите. Това не означава, че всички IP адреси в този списък имат еднакви свойства. Ако трябва да знаете други IP адреси и по-подробна информация за IP адреса, моля, щракнете върху заглавната връзка.

IP:192 Таблица за икона / изображение

Клас C IP адрес Списък

IP адрес от клас C означава: в четиричастния номер на IP адреса (например: байт 1.байт 2.байт 3.байт 4), първите три номера на частта (байт 1.байт 2.байт 3) са номер на мрежата, а останалият номер на част (байт 4) е номерът на локалния компютър.

Ако IP адресът се изрази в двоичен код, IP адресът клас C се състои от 3-байтов мрежов адрес и 1-байтов хост адрес, а най-високият бит на мрежовия адрес трябва да е '110'.

Обхват на IP адрес клас C: 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255, наличен диапазон на IP адреси: 192.0.0.1 ~ 223.255.255.254.

Дължината на мрежовия идентификатор в IP адрес клас C е 21 бита, а дължината на идентификатора на хоста е 8 бита. Броят на мрежовите адреси на клас C е голям (2 ^ 21 = 2097152). Подходящи са за малки локални мрежи, всяка мрежа може да съдържа до 254 компютъра (2 ^ 8 - 2 = 254).

Ако трябва да знаете повече за частите с IP адрес на клас C, можете да щракнете върху заглавната връзка в списъка с IP адреси на клас C.

Последно IP адрес Example

192.255.255.255 е публичен IP адрес, потребителят се намира на адрес Seattle, Washington, United States of America, целта му е Център За Данни/Уеб Хостинг/Транзит, а типът е Компания/T1. Повече подробности: 192.255.255.255. IP:192.255.255.255 Таблица за икона / изображение

Езици